HSEQ
وبلاگی درباره بهداشت - ایمنی - محیط زیست - کیفیت در کار و زندگی
صفحات وبلاگ
نویسنده: - ۱۳۸٧/۱٠/۱٥

برگرفته از مقاله:

 

مطالعة مقایسه ای انواع روشهای پایدارسازی گود ها و ترانشه ها در پروژه های ساختمانی کشور

 

 

  نویسندگان  

حمیدرضا اشرفی

امیدرضا ریاحی

دکترای مهندسی عمران، استادیار دانشگاه

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

عضو کمیتة تخصصی تدوین مقررات ملی ساختمان

مدرس و ممیز سیستم مدیریت HSEQ

 

 

ارائه شده در اولین همایش ملی ایمنی، سلامت و محیط زیست

٢ و ٣ دیماه ١٣٨٧

وزارت کار و امور اجتماعی

چکیده

گودبرداری از جمله مباحث ایمنی مهمی است که به دلیل ابعاد پیچیدۀ فنّی و نیز تبعات اقتصادی ناشی از اجرای آن، در پروژه‌های ساختمانی یا اجرا نشده و یا به درستی اجرا نمی‌گردد. این امر موجب آن شده است که سالانه تعداد زیادی از افراد، به ویژه کارگران، بر اثر حوادث ناشی از فروریزش گودها جان خود را از دست داده یا دچار انواع صدمات و معلولیت‌ها بشوند.

در این مقاله، ضمن بررسی و مطالعۀ موضوع گودبرداری، شرایط بروز حوادث در گودبرداری‌ها، تبعات جانی حاصل از فروریزش گودها، و اقدامات لازم در این خصوص، روشهای غیر اصولی متداول در کشور مورد نقد و بررسی دقیق و علمی قرار گرفته و در نهایت انواع روشهای اصلی پایدار سازی گودها و ترانشه‌ها، با تأکید بر شرایط اجرایی پروژه‌های عمرانی کشور، مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

در نهایت نیز ضمن نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی نیز در این خصوص ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: ایمنی، سلامت، گودبرداری، سازه های نگهبان، صنعت ساختمان

 

 

ادامه

 


ادامه مطلب ...
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google Groups
اشتراك در Safety First
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه
Click to join Safety-First

Click to join Safety-First

Construction Safety Software Corporation - Construction Safety Software Corporation