HSEQ
وبلاگی درباره بهداشت - ایمنی - محیط زیست - کیفیت در کار و زندگی
صفحات وبلاگ
نویسنده: - ۱۳۸٧/۱۱/۱

حوادث ناشی از کار و نحوه بررسی آن

از دیدگاه سازمان تامین اجتماعی


مقدمه:

این مطلب به منظور آگاهی هرچه بیشتر و تشخیص حوادث ناشی از کار با سایر حوادث که در کارگاهها و یا خارج از آن اتفاق می‌افتد، تنظیم گردیده است.

به موجب ماده 65 قانون تأمین اجتماعی «در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت». این ماده درخصوص حوادث ناشی از کار و تکلیف کارفرما و متعاقباً سازمان در صورت وقوع آن حوادث می‌باشد که در ادامه سعی شده به بررسی آن پرداخته شود.


بخش اول: بررسی حوادث ناشی از کار و نقش زمان و مکان در وقوع آنها

 

در ادامه...

 


ادامه مطلب ...
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google Groups
اشتراك در Safety First
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه
Click to join Safety-First

Click to join Safety-First

Construction Safety Software Corporation - Construction Safety Software Corporation