HSEQ
وبلاگی درباره بهداشت - ایمنی - محیط زیست - کیفیت در کار و زندگی
صفحات وبلاگ
نویسنده: Admin - ۱۳٩٤/٦/۱۳

وقتی که کارگر خطر را بیشتر از کارفرمایش درک می کند!

متاسفانه در بسیاری از کارگاهها شاهد انجام اعمالی ناایمن از سوی کارگران هستیم که در نگاه اول نشان دهنده اقدامی خودسرانه از سوی ایشان می باشد. اما بواقع اینگونه نیست... چنین اقداماتی ریشه در بی توجهی کارفرمایان در تامین شرایط ایمن دارد.

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google Groups
اشتراك در Safety First
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه
Click to join Safety-First

Click to join Safety-First

Construction Safety Software Corporation - Construction Safety Software Corporation