HSEQ
وبلاگی درباره بهداشت - ایمنی - محیط زیست - کیفیت در کار و زندگی
صفحات وبلاگ
نویسنده: Admin - ۱۳۸٧/۱٠/۱٥

برگرفته از مقاله:

 

مطالعة مقایسه ای انواع روشهای پایدارسازی گود ها و ترانشه ها در پروژه های ساختمانی کشور

 

 

  نویسندگان  

حمیدرضا اشرفی

امیدرضا ریاحی

دکترای مهندسی عمران، استادیار دانشگاه

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

عضو کمیتة تخصصی تدوین مقررات ملی ساختمان

مدرس و ممیز سیستم مدیریت HSEQ

 

 

ارائه شده در اولین همایش ملی ایمنی، سلامت و محیط زیست

٢ و ٣ دیماه ١٣٨٧

وزارت کار و امور اجتماعی

چکیده

گودبرداری از جمله مباحث ایمنی مهمی است که به دلیل ابعاد پیچیدۀ فنّی و نیز تبعات اقتصادی ناشی از اجرای آن، در پروژه‌های ساختمانی یا اجرا نشده و یا به درستی اجرا نمی‌گردد. این امر موجب آن شده است که سالانه تعداد زیادی از افراد، به ویژه کارگران، بر اثر حوادث ناشی از فروریزش گودها جان خود را از دست داده یا دچار انواع صدمات و معلولیت‌ها بشوند.

در این مقاله، ضمن بررسی و مطالعۀ موضوع گودبرداری، شرایط بروز حوادث در گودبرداری‌ها، تبعات جانی حاصل از فروریزش گودها، و اقدامات لازم در این خصوص، روشهای غیر اصولی متداول در کشور مورد نقد و بررسی دقیق و علمی قرار گرفته و در نهایت انواع روشهای اصلی پایدار سازی گودها و ترانشه‌ها، با تأکید بر شرایط اجرایی پروژه‌های عمرانی کشور، مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

در نهایت نیز ضمن نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی نیز در این خصوص ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: ایمنی، سلامت، گودبرداری، سازه های نگهبان، صنعت ساختمان

 

 

ادامه

 


4- اقدامات، مطالعات و بررسی های قبل از شروع عملیّات گودبرداری و در حین آن

قبل از شروع عملیّات گودبرداری و نیز در حین آن ضروری است مطالعات و بررسی های لازم صورت گرفته و اقدامات مقتضی در این خصوص انجام شود. از جملۀ این اقدامات عبارتند از:

 

الف) اقدامات لازم قبل از شروع عملیات گودبرداری

1)       انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی

2)       بررسی و مطالعة تأسیسات زیرزمینی احتمالی در محل

3)       بررسی و مطالعة چاههای آب و فاضلاب و قنوات، اعم از متروکه و دایر، در محل

4)    بازرسی ساختمانهای مجاور گود؛ دستورات لازم برای تخلیة آب استخرها و کالاهای انبارها، به ویژه کالاهای سنگین یا قابل اشتعال، وسایل و ماشین آلات مرتعش با بار دینامیکی ، در صورت لزوم

5)       بررسی و مطالعة نقشة ساختمانهای و معابر مجاور و پایش آنها توسّط مهندسان ذیصلاح

6)       بررسی وجود باغچه یا زمین زراعی دایر در مجاورت گود

7)       اخذ مجوزهای لازم از ادارات و سازمانهای ذیربط نظیر شهرداری، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و نظایر آن

8)       اعلام مراتب اجرای کار به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی و اورژانس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت در امر امدادرسانی

9)       برنامه ریزی و زمان بندی کارهای اجرایی، متناسب با شرایط کار، اوضاع جوّی، و فصل انجام کار

10)   انتخاب روش مهارسازی و تهیه برنامه گودبرداری

11)  برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای برقراری بیمة اشخاص و اموال واقع در محل گودبرداری و ساختمانهای مجاور ( همچون بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه ساختمانهای مجاور و ... )

12)   آماده کردن کلّیّة تجهیزات و لوازم و دستگاههای مورد نیاز برای اجرای عملیّات گودبرداری

13)   به کارگیری نیروهای انسانیِ آموزش دیده و با تجربه و نیز آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز

14)   خارج نمودن کلیه اشیا زائد از قبیل سنگ، تخته، ضایعات ساختمانی و موانع از محل

15)  توجیه ساکنان ساختمانهای مجاور با هشدارهای ایمنی مورد نیاز جهت تخلیه ساختمانها در صورت احساس خطر ریزش ( همچون سر و صدای غیر متعارف، ترک احتمالی، باز و بسته نشدن دربها و
پنجره ها و ...)

 

ب ) اقدامات لازم در حین گودبرداری

1)       انتخاب مجریان و بهره گیری از مهندسان ناظر ذیصلاح

2)       حضور مهندس مجری و ناظر در حین عملیات گودبرداری

3)       اجرای سازه های نگهبان مطابق نقشه، مشخصات و برنامه

4)       نصب موانع حفاظتی لازم در محلهایی که احتمال سقوط وجود دارد

5)       نصب علائم هشدار دهندة مورد نیاز در محل گود و نزدیکی آن

6)       تأمین روشنایی لازم در محل گودبرداری و اطراف آن

7)       نصب وسایل بالابر و وینچ های مورد نیاز، به صورتی محکم و اصولی

8)       تهویة گازها و گرد و غبار درون چاهها و گورها با وسایل و تجهیزات مناسب

9)       اجتناب از تخلیة مصالح ساختمانی، نخاله های ساختمانی، و خاکهای مازادِ حاصل از گودبرداری

10)   جلوگیری از استقرار ماشین آلات سنگین و  قرار دادن اشیای سنگین یا ناپایدار در لبة گود

11)   اجتناب از تجهیز کارگاه و احداث محلهای استراحت کارگران و دفاتر کارگاه در پای دیوارۀ گودها و نیز در لبة آنها

12)   جلوگیری از ریزش و جریان آب های حاصل از بارش باران یا آبهای تحت الارضی در بدنه و لبة گود

13)   بررسی و بازدید دیواره های گودبرداری شده و ساختمانهای مجاور و اقدام لازم در موارد ذیل :

·        قبل از پایدارسازی کامل بصورت روزانه و بعد از پایدارسازی، حداقل هفته ای یکبار

·        بعد از وقوع بارندگی ، طوفان، سیل، زلزله و یخبندان

·        بعد از هرگونه عملیات انفجاری

·        بعد از ریزش های ناگهانی

·        بعد از وارد امدن صدمات اساسی به مهارها

 

اصل مقاله توسط وزارت کار در CD  مجموعه مقالات درج شده است.

 

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google Groups
اشتراك در Safety First
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه
Click to join Safety-First

Click to join Safety-First

Construction Safety Software Corporation - Construction Safety Software Corporation