HSEQ
وبلاگی درباره بهداشت - ایمنی - محیط زیست - کیفیت در کار و زندگی
صفحات وبلاگ
نویسنده: Admin - ۱۳۸۸/۸/٢۳

مراحل:

١- مشخص کردن کار و مراحل آن

٢- تجزیه و تحلیل خطرات آن

٣- ایجاد کنترلهای لازم

۴- انجام کار

۵- حصول اطمینان از عملکرد

و در ادامه بازبینی کل چرخه و کسب و استفاده از آموزه ها

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google Groups
اشتراك در Safety First
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه
Click to join Safety-First

Click to join Safety-First

Construction Safety Software Corporation - Construction Safety Software Corporation