کتاب قوانین و مقررات ایمنی در پروژه‌های اجرایی منتشر شد

کتاب

قوانین و مقررات ایمنی

در پروژه‌های اجرایی

منتشر شد

کتاب قوانین و مقررات ایمنی در پروژه‌های اجرایی - مهندس ریاحی

تدوین و گردآوری:  مهندس امیدرضا ریاحی

چاپ و انتشار:  نشریه مناقصه مزایده

تعداد صفحات: 430 صفحه

 

این کتاب با هدف شناسایی و دسترسی آسان به قوانین و مقررات ایمنی در پروژه‌های اجرایی ( شامل طرحهای عمرانی و ساخت و سازهای شهری) در 9 فصل به شرح زیر تدوین گردیدهاست:

  در فصل اول، قوانین مختلف بررسی گردیده و موادی از بیش از 20 قانون کشوری ( از جمله قانون اساسی، کار، تامین اجتماعی، مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات، بیمه و...) که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوعات ایمنی مرتبط می باشند، مشخص و اصل مواد آنها آورده شده است.

  در فصل دوم، فهرست و مشخصات آییننامههای حفاظت و بهداشت کار (مصوب شورایعالی حفاظت فنی) شامل عنوان، تاریخ تصویب، تعداد مواد و عناوین فصول آورده شده است.

  در فصل سوم، فهرست و مشخصات استانداردهای ملی در زمینه ایمنی درج شده است.

  فصل چهارم با عنوان الزامات ایمنی در نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی در چهار بخش تدوین گردیده که در آنها به نقش، مسئولیت و وظایف عوامل کلیدی دخیل (کارفرما / مشاور / پیمانکار) در طرح‌های عمرانی درخصوص مسایل ایمنی و همچنین هزینه‌های پرداخته و اهم نشریات نظام فنی و اجرایی در حوزه ایمنی فهرست گردیده و مشخصات آنها درج شده است.

  فصل پنجم با عنوان الزامات ایمنی در نظام ساخت و ساز شهری در دو بخش تدوین گردیده، در بخش اول با هدف مشخص نمودن نقش، وظایف و مسئولیت‌های عوامل دخیل (صاحب‌کار/ مجری/ ناظر/ طراح) در خصوص مسایل ایمنی، مواد مرتبط از مقررات ملی ساختمان استخراج گردیده است. در بخش دوم فهرست و مشخصات اهم مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی آمده است.

  در فصل ششم، متن کامل گزیده‌ای از دستورالعملهای ایمنی در پروژه‌های اجرایی ( از جمله آیین‌نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی، مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و... ) درج شده است.

  فصل هفتم به قوانین و مقررات مرتبط با حریم تاسیسات زیربنایی به دلیل بالا بودن ریسک مخاطرات در آنها،  اختصاص یافته است.

  در فصل هشتم، گزیده مقررات کاربردی در زمینه ایمنی که قابل بکارگیری در شرکتها و کارگاه‌های اجرایی  می‌باشند، گزینش و درج گردیده است.

  در فصل نهم، بیشاز 200 مورد پرسش و پاسخ در زمینه‌های مختلف به‌صورت دسته‌بندی شده، آمده است.

 

این کتاب به عنوان یک مجموعه‌ راهنما، به کلیه عوامل دخیل در طرح‌های عمرانی شامل کارفرمایان (دستگاه‌های اجرایی)، پیمانکاران و مشاوران و نیز ارکان دخیل در ساخت و سازهای ‌شهری شامل جامعه مهندسی کشور (مجریان، ناظران و طراحان)، سازندگان، پیمانکاران، خویش‌فرمایان، مالکان، صاحب‌کاران و همچنین بازرسان کار، کارشناسان بیمه، مشاوران حقوقی و مدیران و مسئولان ایمنی شرکتها و کارگاه‌ها کمک خواهد نمود تا قوانین و مقررات کشوری و الزامات قانونی و قراردادی در زمینه ایمنی در پروژه‌های اجرایی را شناسایی نمایند؛ و در فرایند برگزاری مناقصات (ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی)، تنظیم و انعقاد قراردادها و پیمان‌ها نسبت به شفاف‌‌سازی الزامات یادشده اقدام نموده و با رعایت آنها در مرحله اجرا و همچنین اعمال نظارت، به تأمین ایمنی و پیشگیری از حوادث بپردازند.

 

مدیر کل محترم بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی

نیز مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته‌اند.

 

برای سفارش کتاب می‌توانید با دفتر نشریه مناقصه مزایده

به شماره‌های 2-88475790-021 

تماس حاصل فرمایید.


/ 0 نظر / 63 بازدید