داستان عقاب

عمر عقاب از همه پرندگان نوع خود طولانی تر است
عقاب می تواند تا 70 سالگی زندگی کند
 ولی برای این که به این سن برسد
باید تصمیم دشواری بگیرد

زمانی که به 40 سالگی می رسد چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته و نگاه دارند

نوک بلند وتیزش خمیده وکنده میشود ، شهبال های کهن سالش بر اثر کلفت  شدن پرها به  سینه اش می چسبند  و پرواز  برای عقاب دشوار می گردد.

در این هنگام دو راه در پیش دارد

·         یا باید بمیرد

·         و یا آن که فرایند دردناکی را که 150 روز به درازا می کشد پذیرا گردد

عقاب باید به نوک کوهی که در آن آشیانه دارد پرواز کند .

درآن جا عقاب نوکش را 40 روز آن قدر به سنگ می کوبد تا نوکش از جای کنده شود و نوک جدیدی رویش کند

سپس می بایست روزهای زیادی تلاش کند تا بتواند چنگالهایش را بکند.

زمانی که به جای چنگال های کنده شده چنگال های تازه ای در آیند آن وقت عقاب شروع به کندن همه پرهای قدیمی اش می کند .

سرانجام پس از 5 ماه تلاش ، عقاب پروازی را که تولد دوباره نام دارد آغاز کرده............. و30 سال دیگر زندگی می کند

بیشتر وقت ها برای بقا باید فرایند دگرگونی را آغاز کنیم

گاهی وقت ها باید از خاطرات قدیمی، عادتهای کهنه وسنتهای گذشته رها شویم

تنها زمانی که از سنگینی بارهای گذشته آزاد شویم می توانیم از فرصتهای زمان حال بهره مند گردیم

بیایید زندگی را امروز آغاز کنیم!

/ 0 نظر / 24 بازدید