آیا ما می توانیم میزان مرگ و میر محیط کار را به نصف کاهش دهیم؟

 

ترجمه مقاله

"آیا ما می توانیم میزان مرگ و میر محیط کار را به نصف کاهش دهیم؟"

توسط کارشناس مرکزتحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار


  برای دریافت ترجمه این مقاله بر روی این لینک ،کلیک نمایید

/ 0 نظر / 31 بازدید