نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی

نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی

با رویکرد ساخت و ساز شهری

 

١۴ و ١۵ آذر ماه ١٣٨٧

تهران - هتل المپیک

 

برگزار کننده : موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران

 

دبیر همایش : امیرحسین خلوتی

دبیر کمیته علمی همایش : امیدرضا ریاحی

 

www.civilhouse.ir

 

تلفن دبیرخانه همایش :  88521357 - 88525633

 

/ 0 نظر / 52 بازدید