ابلاغ شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران

به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزش ایمنی کار در امور پیمانکاری، شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و فرآیند طی دوره آموزشی آن در سطوح کارگری و کارفرمایی(پیمانکاران) جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و اداره کل بازرسی کار تهیه و در تاریخ 4/6/1394 به تایید و توشیح آقای مهندس هفده تن معاون روابط کار رسید و جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ گردید.
جهت مشاهده و دانلود روی لینک زیر کلیک فرمایید.

 متن شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران

/ 0 نظر / 31 بازدید