پنجم اسفند ماه

روز مهندس مبارک باد


برای مهندسان بن بست وجود ندارد

آنان یا راهی را خواهند یافت یا خواهند ساخت!

/ 1 نظر / 23 بازدید
روشنی

آقای مهندس ریاحی بر شما هم مبارک باد ارادتمند - روشنی