استخدام کارشناس ایمنی و تکنسین ایمنی

فرصتهای شغلی در وزارت نیرو


شرکت مادر تخصصی توانیر، در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی صادره، از بین فارغالتحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالیکشور از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه و گزینش، در صورت کسب نمره حد نصاب به صورت قراردادی استخدام مینمایند.

/ 0 نظر / 47 بازدید