اقدامات لازم قبل از شروع عملیّات گودبرداری و در حین آن

4- اقدامات، مطالعات و بررسی های قبل از شروع عملیّات گودبرداری و در حین آن

قبل از شروع عملیّات گودبرداری و نیز در حین آن ضروری است مطالعات و بررسی های لازم صورت گرفته و اقدامات مقتضی در این خصوص انجام شود. از جملۀ این اقدامات عبارتند از:

 

الف) اقدامات لازم قبل از شروع عملیات گودبرداری

1)       انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی

2)       بررسی و مطالعة تأسیسات زیرزمینی احتمالی در محل

3)       بررسی و مطالعة چاههای آب و فاضلاب و قنوات، اعم از متروکه و دایر، در محل

4)    بازرسی ساختمانهای مجاور گود؛ دستورات لازم برای تخلیة آب استخرها و کالاهای انبارها، به ویژه کالاهای سنگین یا قابل اشتعال، وسایل و ماشین آلات مرتعش با بار دینامیکی ، در صورت لزوم

5)       بررسی و مطالعة نقشة ساختمانهای و معابر مجاور و پایش آنها توسّط مهندسان ذیصلاح

6)       بررسی وجود باغچه یا زمین زراعی دایر در مجاورت گود

7)       اخذ مجوزهای لازم از ادارات و سازمانهای ذیربط نظیر شهرداری، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و نظایر آن

8)       اعلام مراتب اجرای کار به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی و اورژانس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت در امر امدادرسانی

9)       برنامه ریزی و زمان بندی کارهای اجرایی، متناسب با شرایط کار، اوضاع جوّی، و فصل انجام کار

10)   انتخاب روش مهارسازی و تهیه برنامه گودبرداری

11) برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای برقراری بیمة اشخاص و اموال واقع در محل گودبرداری و ساختمانهای مجاور ( همچون بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه ساختمانهای مجاور و ... )

12)   آماده کردن کلّیّة تجهیزات و لوازم و دستگاههای مورد نیاز برای اجرای عملیّات گودبرداری

13)   به کارگیری نیروهای انسانیِ آموزش دیده و با تجربه و نیز آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز

14)   خارج نمودن کلیه اشیا زائد از قبیل سنگ، تخته، ضایعات ساختمانی و موانع از محل

15) توجیه ساکنان ساختمانهای مجاور با هشدارهای ایمنی مورد نیاز جهت تخلیه ساختمانها در صورت احساس خطر ریزش ( همچون سر و صدای غیر متعارف، ترک احتمالی، باز و بسته نشدن دربها و
پنجره ها و ...)

 

ب ) اقدامات لازم در حین گودبرداری

1)       انتخاب مجریان و بهره گیری از مهندسان ناظر ذیصلاح

2)       حضور مهندس مجری و ناظر در حین عملیات گودبرداری

3)       اجرای سازه های نگهبان مطابق نقشه، مشخصات و برنامه

4)       نصب موانع حفاظتی لازم در محلهایی که احتمال سقوط وجود دارد

5)       نصب علائم هشدار دهندة مورد نیاز در محل گود و نزدیکی آن

6)       تأمین روشنایی لازم در محل گودبرداری و اطراف آن

7)       نصب وسایل بالابر و وینچ های مورد نیاز، به صورتی محکم و اصولی

8)       تهویة گازها و گرد و غبار درون چاهها و گورها با وسایل و تجهیزات مناسب

9)       اجتناب از تخلیة مصالح ساختمانی، نخاله های ساختمانی، و خاکهای مازادِ حاصل از گودبرداری

10)   جلوگیری از استقرار ماشین آلات سنگین و  قرار دادن اشیای سنگین یا ناپایدار در لبة گود

11)   اجتناب از تجهیز کارگاه و احداث محلهای استراحت کارگران و دفاتر کارگاه در پای دیوارۀ گودها و نیز در لبة آنها

12)   جلوگیری از ریزش و جریان آب های حاصل از بارش باران یا آبهای تحت الارضی در بدنه و لبة گود

13)   بررسی و بازدید دیواره های گودبرداری شده و ساختمانهای مجاور و اقدام لازم در موارد ذیل :

·        قبل از پایدارسازی کامل بصورت روزانه و بعد از پایدارسازی، حداقل هفته ای یکبار

·        بعد از وقوع بارندگی ، طوفان، سیل، زلزله و یخبندان

·        بعد از هرگونه عملیات انفجاری

·        بعد از ریزش های ناگهانی

·        بعد از وارد امدن صدمات اساسی به مهارها

 

اصل مقاله توسط وزارت کار در CD  مجموعه مقالات درج شده است.

 

/ 1 نظر / 45 بازدید
صدیق

خیلی خوب بود ولی کاش مقاله را بصورت کامل گذاشته بودید