مجموعه ایمنی نیروی کار

 

 

مجموعه ایمنی نیروی کار

ویژه کارهای ساختمانی

(OSHA)

 

Worker Safety Series:

موضوعات:

Construction

Hazards & Solutions

Scaffolding

Fall Protection

Ladders

Stairways

Trenching

Cranes

Hazard Communication

Forklifts

Head Protection

Safety Checklists

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.osha.gov/Publications/OSHA3252/3252.html

 

/ 0 نظر / 33 بازدید