پیش نویس ویرایش جدید آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

مرکز  تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار نسبت به باز نگری و تهیه پیش نویس آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار ( بویژه آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی ) اقدام نموده است . متعاقب آن در صدد است از نظرات کارشناسی صاحب نظران و متخصصین امر ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور در ارتقاء سطح کیفی پیش نویس آئین نامه های مذکور بهره لازم را کسب نماید.

از این رو شایسته است تا ضمن بررسی این آئین نامه ها مراتب اصلاحی پیشنهادی خود را به آدرس اینمرکزو یا از طرق نمابر شماره 66631050 ارسال نموده تا  مد نظر کمیته کارشناسی و تدوین، قرار گیرد.

 برای مشاهده پیش نویس آیین نامه ها اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 149 بازدید