مجوز انجام کار - Work Permit

پرمیت مجوز شروع کار ایمن می باشد و سیستمی است برای کنترل کارهای اجرایی در شرایط نامناسب و خطرناک. سیستم پروانه کار عاملی کلیدی برای اطمینان یافتن از آن است که کلیه اقدامات برای تضمین ایمنی کارکنانی که  مشغول کار می باشند، با قابلیت اطمینان بالا به عمل آید. عملکرد صحیح این سیستم به همه افرادی که در آن مشارکت دارد بستگی دارد.

مجموعه حاضر توسط واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران جهت بکار گیری در واحدهای زیر مجموعه این سازمان در 51 صفحه تدیون گشته است.

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

فرم پروانه کار گرم و راهنمای آن

فرم پروانه کار سر و راهنمای آن

فرم پروانه ورود افراد به داخل ظروف و فضاهای بسته و راهنمای آن فرم

پروانه پرتونگاری و راهنمای آن

فرم پروانه کار برقی و راهنمای آن

فرم پروانه حفاری و راهنمای آن

 

برای دانلود فایل،  ایــــنــــــــــجــــــــــــا را کلیک نمایید.

/ 0 نظر / 174 بازدید