کیفیت چیست؟

در یک نگرش آرمانی ، محصول یا خدمتی واجد کیفیت است که عیب و نقصی نداشته باشد؛ این امر نیز کاملاً حسی است و تشخیص آن با فردی است که با محصول مواجه می گردد . مشتریان و مصرف کنندگان محصول یا خدمتی را می پسندند و آنرا واجد کیفیت می دانند که هر چه بیشتر با خواسته های آنها مطابقت داشته ونیازهای آنان را برآورده سازد و یا در حالتی ایده آل تر از آنها  فراتر رفته و پیشی گیرد.

از دیدگاه فنی، کیفیت، عبارت استاز انطباق کامل مشخصات محصول یا خدمت با معیارهای از قبل تعیین شده . این دیدگاه تا حدود زیادی بر معیارها و کمیت های قابل اندازه گیری و همچنین بر ضمانت اجرای آنچه خواسته شده با آنچه در حال حاضر موجود است ، تکیه دارد.

در ذیل تعاریف مختلفی از کیفیت ، از دیدگاه اندیشمندان علم مدیریت کیفیت آورده شده است:

 

دکتر دمینگ:

بر آوردن خواسته های مشتریان چه در زمان حال و چه در آینده .

کیفیت یعنی هر آن چیزی که ارزش محصول را در نظر مشتری بالا ببرد.

 

دکتر جوران :

درست مناسب مصرف یا شایستگی

 

دکتر فگینبام :

کلیه مشخصات بازاریابی ، مهندسی ، تولید و نگهداری محصول یا خدمت که از آن طریق خواسته های مشتری برآورده می شود.

 

کرازبی:

انطباق بر خواسته ها

 

کیفیت از دیدگاه سازمان استاندارد جهانی iso ، در سال 1994 میلادی در استاندارد ایزو 8402  به صورت ذیل تعریف گردیده :

" تمام ویژگی های یک مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیازهای تصریحی یا تلویحی، موثر است  "

و پس از آن در استاندارد بین المللی ایزو 9000:2000 کیفیت به صورت ذیل بیان شده است:

˝میزانی که مجموعه ای از ویژگیهای ماهیتی ، الزامات و یا خواسته ها را برآورده می سازد˝

 

که در این تعریف ویژگی به معنای خصوصیت متمایزکننده و الزام یا خواسته به معنای نیاز یا انتظاری که تصریح می شود ، و یا تلویحی است، آمده است . الزامات اجباری توسط قرارداد مشخص شده و محدودیت نامیده می شوند ، ولی الزامات تلویحی تابعی از محیط   می باشد .  کلیه الزامات، باید شناسایی و تعریف شده و توسط شاخصهای قابل اندازه گیری و کمی ارائه گردند

همانگونه که ملاحظه می گردد ، کیفیت در دهه های گذشته صرفاً به تطابق با ویژگیها و استانداردهای مشخص ، اطلاق می گردید . لذا با توسعه و تکامل مفاهیم ، متناسب با انتظارات ، ظهور سیستم های مدیریت کیفیت و نگرش مدیریت کیفیت جامع ، تعاریف نوینی مطرح گردیدند . یکی از تعاریف اولیه به معنی " مناسب مصرف " به " توانایی برآورده کردن نیازهای تصریحی و تلویحی " و اکنون به " توانایی مجموعه ای از ویژگیها برای برآورده کردن الزامات یا خواسته ها " در استاندارد ایزو 9000 سال 2000 توسعه یافته است .

کارشناسان و صاحبنظران معتقدند ، مفهوم کیفیت که مفهوم مادر محسوب می گردد ، نیاز به توسعه بیشتری خواهد داشت.

 

ادامه دارد...

 

/ 0 نظر / 147 بازدید