شعارهای ایمنی / HSE - سری اول

از شعارهای زیر می توان در بنرهای کارگاهی و حتی مکاتبات اداری با هدف توسعه فرهنگ ایمنی / HSE استفاده نمود:

 

HSE را بیاموزیم و فرهنگ آن را گسترش دهیم.

اولین اصل ضروری صنعت HSE است.

آموزش HSE؛ گامی به سوی پیشگیری از بروز حوادث

محیط زیست سالم یعنی روح شاداب و جسم سالم

عوامل خطر آفرین را از سر راه خود برداریم.

همه ما درقبال ایمن کار کردن مسئولیم.

سلامت امروز شما، پاداش ایمن کار کردن دیروز شماست.

نیروهای انسانی بالاترین سرمایه هستند، در حفظ و سلامت آنها کوشا باشیم.

آنچه که در سالیان گذشته رخ نداده می­تواند در یک لحظه به وقوع بپیوندد.

ایمنی را درتمام جنبه های کار همراه خود سازید.

ریسک، تله­ ای برای افراد است.

تکنولوژی جدید، رویکرد جدید، مخاطرات جدید

آمار نشان می دهد که اکثر حوادث ناگوار نتیجه یک بی احتیاطی کوچک است.

دانستن نکات بهداشتی کافی نیست، به آنها عمل کنیم.

طراحی صحیح پُست­های کاری ؛ کاهش خطاهای انسانی

با روش صحیح کار خود ، عملاً ایمنی را تبلیغ کنیم.

برای پیشگیری از حوادث باید در پی حذف علل ریشه ای بود.

با کاهش خستگی های روحی و جسمی، کیفیت کار و ثمر بخشی آنرا افزایش دهیم.

هدف از بهداشت صنعتی، سالم سازی محیط کار است.

سلامتی برای هر فرد، گرانبها ترین و عزیز ترین دارائی است.

ایمنی با عصبانیت و خستگی سازگاری ندارد.

رعایت HSE ، موجب افزایش بهره­وری می شود.

ایمنی هیچ ابهام و رازی ندارد فقط حواس جمع میخواهد.

HSE نه یک شعار بلکه یک فرهنگ است.

HSE را بیاموزیم و فرهنگ آن را گسترش دهیم.

HAZID یعنی شناسایی مخاطرات وریسک­ها قبل از ٭ ، همزمان با ٭ و بعد از ٭

   ٭ = طراحی / اجرا / عملیات / برچیدن 

اولین اصل ضروری صنعت HSE است.

آموزش HSE؛ گامی به سوی پیشگیری از بروز حوادث

محیط زیست سالم یعنی روح شاداب و جسم سالم

عوامل خطر آفرین را از سر راه خود برداریم.

همه ما درقبال ایمن کار کردن مسئولیم.

سلامت امروز شما، پاداش ایمن کار کردن دیروز شماست.

نیروهای انسانی بالاترین سرمایه هستند، در حفظ و سلامت آنها کوشا باشیم.

آنچه که در سالیان گذشته رخ نداده می­تواند در یک لحظه به وقوع بپیوندد.

ایمنی را درتمام جنبه های کار همراه خود سازید.

ریسک، تله­ای برای افراد است.

/ 0 نظر / 646 بازدید