سمینار مدیریت HSE در شرکتها و سازمانها ( ویژه مدیران عامل و مدیران ارشد)

سمینار

مدیریتHSEدر شرکتها و سازمانها
 
( ویژه مدیران عامل و مدیران ارشد)


محل برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
مورخ: پنجشنبه 1 خرداد1393 - ساعت 9 الی 16

ویژه:

مدیران عامل، مدیران پروژه و مدیران ارشدی که:

  • HSE را به اصل و ارزش در شرکتشان تبدیل می‌نمایند
  • HSE را سرلوحه کارهای خود و کارکنانشان قرار می‌دهند
  • الگوی HSE کارکنان، همکاران و حتی رقبایشان می‌شوند
  • والا می‌اندیشند و دغدغه HSE دارند

 

دپارتمان آموزش
تلفنهای تماس:

021-66462689

66462673


www.Iran-Jam.ir

/ 0 نظر / 32 بازدید