همایش نقش صنعت بیمه و نظام کنترل و تضمین در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری بیمه مرکزی ایران در نظر دارد با هدف:

بسترسازی مناسب جهت کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

همکاری اندیشمندان و متخصصان برای شناسائی و رفع معضلات موجود در صنعت بیمه ساختمان‌

بررسی راهکارهای تعامل و همکاری صنعت بیمه در راستای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز

نخستین همایش ‹‹ نقش صنعت بیمه و نظام کنترل و تضمین در ارتقای کیفیت ساخت و ساز ›› را در مهر‌ماه ١٣٨٧با محورهای ذیل برگزار نماید:

  • جایگاه بیمه در صنعت ساخت و ساز ایمن
  • نقش نظام کنترل فنی در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز
  • الزامات نظام تضمین کیفیت ساخت و ساز
  • بیمه و نظام بانکی

در این همایش تلاش بر این است تا با شناسائی مشکلات موجود در صنعت بیمه و نظام کنترل و تضمین، ایجاد رقابت سالم بین شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و همچنین ترویج فرهنگ بیمه ساختمان گامی مؤثر در مسیر کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران برداشته شود.

مهلت ارسال چکیده مقالات: ٨٧/٠۶/١۵

- مهلت ارسال اصل مقالات:٨٧/٠٧/١٠

- جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفکس ۴۴٢٣۴٨٢١  تماس حاصل نمائید.

/ 0 نظر / 39 بازدید